no
en
VERN FISKEN DIN

BRUK PLANY LUSESKJØRT

PLANY FERSKVANNSBASSENG

Skånsamt tiltak ved AGD og lus

3 ÅRS GARANTI

OPTIMAL LYSSTYRING

Vi søkjer Salssjef Havbruk Sør
Salssjefen vil jobbe tett med administrerende direktør, salssjef havbruk nord og resten av salsteamet med oppfølging av eksisterande og utvikling av nye marknader innan havbruk i Norge og internasjonalt.
LES MEIR
Vi søkjer Ingeniør/Teknisk
Stillinga inneber produktutvikling, forbetring av produksjonsmetodar og leiing av utviklingsprosjekt. Ein får vere i aktiv dialog med kundar og samarbeidspartnerar, og må rekne med reising.
LES MEIR
Vi søkjer Produksjonsmedarbeidar
Stillinga inneber montering av produkt, saum og sveising av tekniske tekstilar. Du må rekne med fysisk arbeid. Opplæring vil bli gitt internt i bedrifta.
LES MEIR