no
en
Organisasjonsendring i Plany

Organisasjonsendring i Plany

Endringen i lederkabalen er en del av eiernes satsing på det nye selskapet Inseanergy, samtidig som satsingen på Plany blir opprettholdt. Både Klepp og Saure er aksjonærer i det nye selskapet. For å nå vekstmålene i begge selskapene var dette viktig å få på plass. 

Industrielt samarbeid

– Vi ser fram til et fortsatt godt industrielt samarbeid som leverandør og utviklingspartner til Inseanergy. Vi har blant annet stått for engineering, komponenter, montering og idriftsetting av prototype-solcelleanlegget som Inseanergy har under testing ved Hofseth Aqua sitt oppdrettsanlegg i Opshaugvik i Stranda kommune, sier administrerende direktør Kjell Åge Saure i Plany.

Bedre fiskevelferd

Plany har tatt initiativ til - eller deltatt i - en rekke innovative utviklingsprosjekt de siste årene, med formål om god fiskevelferd og å verne om verdiene for oppdretteren.

–  Inseanergy har utspring fra et slikt prosjekt, og tiden er nå moden for å satse for fullt også på det nye selskapet, sier Saure. Sammen med havbruksnæringen tar vi et grønt lederskap, både med hensyn til omstilling til sirkulær økonomi og begrensning av klimautslipp, avslutter avtroppende leder i Plany, Jan Erik Våge Klepp.