no
en

LANDBRUK

Plany AS har produsert presenningsprodukt for landbruket sidan 1970-åra. Vi følgjer med på dei skiftande behova og utfordringane i landbruksnæringa og utviklar heile tida nye lønsame løysingar. Våre mest aktuelle produkt til landbruket er i dag silopress, gjødsellager og flytedekke til gjødsellager. Vi produserer også hetter og andre spesialsydde dukar for tildekking av maskiner og utstyr.
PLANY Gjødsellager
PLANY Gjødsellager
Presenningsduk til utandørs gjødsellager – i standard størrelse eller etter mål. For frittståande eller nedgravde gjødsellager.
LES MEIR
PLANY Flytedekke
PLANY Flytedekke
Effektiv tildekking av utandørs gjødsellager. Flytedekket vernar gjødsellageret mot nedbør, slik at du kan halde kontroll på lagringskapasiteten.
LES MEIR
PLANY Silopress
PLANY Silopress
Vi leverer silopress med spiler eller flytering. Silopresset vert produsert etter mål og kan brukast i både runde og firkanta siloar.
LES MEIR
PLANY Delevegg
PLANY Delevegg
PLANY Delevegg vert brukt i ulike typar industrilokale. Det er enkelt å tilpasse veggen etter rør, dører, portar, bjelkar og tekniske installasjonar.
LES MEIR
Andre produkt til landbruket
Andre produkt til landbruket
Kontakt oss for bestilling av siloposar, pressaft-tankar, hetter og andre spesialsydde dukar for tildekking av maskiner og utstyr.
LES MEIR
Service og reparasjon
Service og reparasjon
Kva kan vi hjelpe deg med? Kontakt oss for råd, opplæring og reparasjon.
LES MEIR