no
en
Andre produkt til landbruket

Andre produkt til landbruket

Våre mest aktuelle produkt til landbruket er i dag silopress, gjødsellager og flytedekke til gjødsellager. Kontakt oss også for siloposar, pressafttankar, hetter og andre spesialsydde dukar for tildekking av maskiner og utstyr.

KONTAKTPERSON
Sigbjørn Notøy
sigbjorn@plany.no
Tlf.: +47 916 45 386