no
en
PLANY Flytedekke

PLANY Flytedekke

EFFEKTIV TILDEKKING AV GJØDSELLAGER

• Aukar lagerkapasiteten
• Løyser problemet med vatn i gjødsla
• Enkel montering og lang levetid

Flytedekket vernar gjødsellageret ditt mot nedbør, slik at du kan halde kontroll på lagringskapasiteten din heilt fram til neste gjødselkøyring. 

PLANY Flytedekke har no blitt endå betre, det toler handtering, store krefter og eit tøft miljø. Flyteringen er av polyetylen (PE) og presenningsduken er av ein kraftig kvalitet, godkjend for bruk i gjødsellager. 
 

 
TEKNISKE SPESIFIKASJONAR

• Flytering av polyetylen-rør (PPE) 315 mm, 12 mm gods
• Presenning av PVC-belagt polyester, 1150 g/kvm, sertifisert for bruk i gjødsellager
• Rustfrie karabinkrokar og sjakkel festa til industriband rundt flyteringen
• 2 stk innfesting av presenning til ring pr 50 cm
• Løftebukkar av galvanisert stål med handvinsj
• Dykkpumpe montert på slede