no
en

Akvakultur

Den beste verktøykassa i kampen mot lakselusa finner du hos oss. Ta kontakt så kan vi sette sammen den mest lønnsomme totalløsningen basert på dine behov. Plany sine fagfolk har samarbeidet tett med oppdretterene siden 1980-talet. Vi er ofte ute på merdane for å lytte og lære, tenke høyt og teste ut nye ideer. Fisken og anlegget ditt er i de beste hender når du velger Plany.
ALGESKJØRT
ALGESKJØRT
Vi skreddersyr skjørt til beskyttelse mot alger
LES MEIR
LEDESKJUL TIL RENSEFISK
LEDESKJUL TIL RENSEFISK
Ledeskjul hjelper rensefisk som oppholder seg i bunn av merd til å finne vegen tilbake til hvileskjulet.
LES MEIR
PLANY IS-SKJØRT
PLANY IS-SKJØRT
Med Plany Is-skjørt reduserer du faren for nedising.
LES MEIR
MANETSKJØRT
MANETSKJØRT
For beskyttelse mot maneter leverer Plany dypere luseskjørt
LES MEIR
FILTER FOR LUSETELLINGSKAR
FILTER FOR LUSETELLINGSKAR
Vi tilpasser filterduk til ditt lusetellingskar. Vi tilbyr duk i forskjellig type micron. Innfesting i topp med maljer eller strikk.
LES MEIR
SKYGGEDUK FOR HVILESKJUL
SKYGGEDUK FOR HVILESKJUL
Skyggeduken er 5m bred og 10m lang og monteres med tau over korridoren. Duken produseres av PVC.
LES MEIR
OXYSHIELD
OXYSHIELD
Forebygger påslag av lakselus og optimaliserer produksjonsmiljøet gjennom tilføring av rent oksygen
LES MEIR
PLANY Luseskjørt
PLANY Luseskjørt
Skjørtet reduserer effektivt påslaget av lakselus, og kan leverast med oksygineringsutstyr frå AGA.
LES MEIR
PLANY Ferskvannsbasseng
PLANY Ferskvannsbasseng
Bassenget sikrar rask tilgang på ferskvatn og bidreg til vesentleg kortare behandlingstid ved avlusing med ferskvatn eller ved AGD-utbrot.
LES MEIR
HVILESKJUL FOR RENSEFISK
HVILESKJUL FOR RENSEFISK
Hvileskjul for rognkjekse laga av miljøvennlig Food Grade materiale som ikke forurenser havet. Rognkjekstaren er testet i sjø med gode resultat.
LES MEIR
HVILESKJUL KOMBITARE FOR RENSEFISK
HVILESKJUL KOMBITARE FOR RENSEFISK
Rognkjeksa og leppefisken har ulike krav til omgivelsene for å trives i merden. PLANY Kombitare dekker behovene for både leppefisken og rognkjeksen og har gode hvilesoner for begge.
LES MEIR
PLANY Lysstyringstelt
PLANY Lysstyringstelt
Presenningstelt for lysstyring av 100 % lystett duk tilpassa alle typar kar. Vi tilbyr komplette løysingar eller nye dukar til eksisterande reisverk.
LES MEIR
PLANY HOPPEKANT
PLANY HOPPEKANT
PLANY Hoppekant hindrer fisken i å hoppe ut av karet. Hoppekantene har lang levetid og er enkle å holde reine og skifte ut.
LES MEIR
PLANY Delevegg
PLANY Delevegg
PLANY Delevegg vert brukt i landbasert oppdrett, men også til deling av andre typar industrilokale. Det er enkelt å tilpasse veggen etter rør, dører, portar, bjelkar og tekniske installasjonar.
LES MEIR
PLANY Desinfeksjonssystem
PLANY Desinfeksjonssystem
Sikrar trygg og enkel desinfeksjon av flytande installasjonar og reduserer spreiing av smitte mellom anlegga.
LES MEIR
PLANY Avlusingspresenning
PLANY Avlusingspresenning
Ei vellukka avlusing krev god planlegging og utstyr du kan stole på. PLANY heilpresenning er ein kvalitetspresenning med gode tekniske løysingar.
LES MEIR
PLANY Lusefilter
PLANY Lusefilter
Ved ombordbehandling av laks, vil prosessvatnet innehalde store mengder lakselus. Lusefilteret hindrar at lusa havnar i sjøen.
LES MEIR
Service og reparasjon
Service og reparasjon
Kva kan vi hjelpe deg med? Kontakt oss for råd, opplæring og reparasjon.
LES MEIR