no
en
PLANY Avlusingspresenning

PLANY Avlusingspresenning

TRYGGARE OG ENKLARE AVLUSING

• Presenning av høg kvalitet
• Gode tekniske løysingar
• Utstyr du kan stole på

TILPASSA OG BRUKARVENLEG

Med heilpresenning frå Plany vert avlusinga enklare for deg, og du får ei kontrollert avlusing. Heilpresenningen kjem ferdig montert med tauverk. Vi har også gjort monteringa enklare ved hjelp av merking og fargekodar.

Spør oss gjerne om kva presenning som passar best til ditt formål. Vår kunnskap og solide erfaring kan kome deg til gode allereie i planleggingsfasen.