no
en
PLANY Ferskvannsbasseng

PLANY Ferskvannsbasseng

TIL AGD- OG LUSEBEHANDLING

• Det desidert mest kjøpte ferskvannslageret, selt i inn- og utland sidan 2014
• Velprøvd design med gode løysingar
• Redusert behandlingstid
• Endå sterkare - endå betre

BEHANDLING AV AGD

PLANY Ferskvannsbasseng er eit effektivt verkty i kampen mot den smittsame fiskesjukdomen AGD (amøbegjellesjukdom). I dag er behandling med ferskvatn den beste og mest skånsame behandlingsmetoden vi har.

BEHANDLING AV LAKSELUS

Fleire oppdrettarar brukar i dag ferskvannsbehandling mot lus. Med PLANY Ferskvannsbasseng (V2) har du sikker tilgang på ferskvatn nær oppdrettsmerdane, noko som elles kan vere ei stor utfordring. Bassenget fungerer som eit stort vassreservoar, og skal plasserast ved ei god ferskvasskjelde.