no
en
HVILESKJUL Kombitare for rognkjeks og leppefisk

HVILESKJUL Kombitare for rognkjeks og leppefisk

KVILESKJUL FOR RENSEFISK

• Betre fiskevelferd
• Kombinasjonstare    
• Designa for rognkjekse og leppefisk

Rognkjeksa og leppefisken har ulike krav til omgivnadene for å trivast i merden. PLANY Kombitare møter behova til både leppefisken og rognkjeksa og har gode kvilestader for begge.
PLANY Kombitare oppfyller standardkrava til ekstrautstyr for flytande oppdrettsanlegg.
 

KONTAKT OSS
Ynskjer du eit tilbod frå Plany?
Kontakt salssjef havbruk - eller send oss ei melding på post@plany.no