no
en
PLANY Kombitare

PLANY Kombitare

KVILESKJUL FOR RENSEFISK

• Miljøvenleg Food Grade-materiale
• Forureinar ikkje havet    
• Betre fiskevelferd
• Designa for rognkjekse og leppefisk

Rognkjeksa og leppefisken har ulike krav til omgivnadene for å trivast i merden. PLANY Kombitare stettar behova for både leppefisken og rognkjeksa og har gode kvilestader for begge.
PLANY Kombitare oppfyller standardkrava til ekstrautstyr for flytande oppdrettsanlegg.
 

KONTAKT OSS
Ynskjer du eit tilbod frå Plany?
Kontakt salssjef havbruk - eller send oss ei melding på post@plany.no
Datablad: PLANY Kombitare