no
en

LEDESKJUL TIL RENSEFISK

LEDESKJUL TIL RENSEFISK

Plany anbefaler at to paneler hvileskjul plasseres slik at de danner en avlusningskorridor. Med en skyggeduk som danner tak over avlusningskorridoren vil laksen bruke noe lengre tid gjennom korridoren, og en oppnår dermed et bedre resultat med rognkjeksen. Ledeskjul er en tareremse som leder rognkjeksen fra bunnen av nota til tarepanelene.

Les også om våre hvileskjul, kombiskjul og skyggeduk