no
en
PLANY Lusefilter

PLANY Lusefilter

FOR DIREKTE OPPSAMLING AV LUSEAVFALL

• For om bordbehandling
• Direkte oppsamling av luseavfall

Lusefilteret er utvikla i fleire standardar som passar til all type avsiling av prosessvatn, det vil seie sortering av fisk, prosessvatn på mekaniske avlusarar, brønnbåtar, lekterar og liknande.

Lusefilteret vert montert på slange for prosessvatn, slik at luseavfallet vert direkte oppsamla og ikkje hamnar i sjøen.
 

KONTAKT OSS
Ynskjer du eit tilbod frå Plany?
Kontakt salssjef havbruk - eller send oss ei melding på post@plany.no