no
en
PLANY Luseskjørt

PLANY Luseskjørt

MARKNADENS BESTE MOT LUSEPÅSLAG

• Med eller utan oksygenering frå AGA
• Forsterka for lengre levetid på utsette lokalitetar
• Tilpassa ditt anlegg

PLANY Luseskjørt har forsterka topp, noko som er avgjerande når skjørta skal brukast over tid, på fleire lokasjonar og fleire generasjonar fisk. Skjørtet reduserer effektivt påslaget av lakselus. Det skal helst monterast på oppdrettsmerden før smolten kjem i sjøen, eller etter velluka avlusing. Skjørtet kan leverast med oksygineringsutstyr frå AGA.