no
en
PLANY Luxmeter

PLANY Luxmeter

Med PLANY Luxmeter får du optimal lysstyring i merdar og kar.
Dette gir fisken redusert kjønnsmodning og auka tilvekst.

• Avansert LED-teknologi    
• Energisparing på opp til 50%
• Optimal lysstyring i merdar og kar
• Redusert kjønnsmodning på fisken
• Miljøvenleg materiale
• 3 års garanti

PLANY Luxmeter er ein lampeserie spesielt utvikla for havbruk. Sofistikert og brukarvenleg design gjer det enkelt å handtere og installere denne lampen. 
LED-teknologi gir lavare energiforbruk og høgare lysstyrke, samt god lysfordeling samanlikna med andre lampar med tilsvarande størrelse.

PLANY Luxmeter har også ein eigen serie med små lampar med høg effekt og lysstyrke, spesielt designa for primærfasane i mindre tankar inne i landbaserte oppdrettsanlegg. Desse lampane har lav vekt og lite vedlikehaldsbehov, enkel montering og handtering. Dei små lampane kan også brukast i sjøvatn.
 

KONTAKT OSS
Ynskjer du eit tilbod frå Plany?
Kontakt salssjef havbruk - eller send oss ei melding på post@plany.no