no
en
PLANY Rognkjekstare

PLANY Rognkjekstare

KVILESKJUL FOR RENSEFISK

• Ny type fiskeskjul
• Miljøvenleg materiale
• Betre fiskevelferd
• Designa for rognkjekse

Rognkjeksa har andre krav til omgivnadene enn det leppefisken har. For å kunne trivast i laksemerda, er rognkjeksa avhengig av gode kvilestader, der fisken kan feste seg til underlaget.

Rognkjekstaren er eit kvileskjul som er spesialdesigna for rognkjekse. Dette er kvalitetstare forma av miljøvenleg Food Grade materiale som ikkje forureinar havet. Rognkjekstaren er testa i sjø med gode resultat.

KONTAKTPERSON
Oddmund Grøttan
oddmund@plany.no
Tlf.: +47 458 47 050