no
en

SKYGGEDUK FOR HVILESKJUL

SKYGGEDUK FOR HVILESKJUL

Skyggeduken er 5m bred og 10m lang og monteres med tau over korridoren. Duken produseres av PVC. Det er flyt på sidene og på midten for oppdrift. Det er splitt i duken hver 1m som gjør at fisken detter tilbake i sjøen hvis den skulle hoppe oppå duken. Skyggeduken skal lage skygge slik at laksen føler seg trygg, stopper opp , og står stille slik rensefisken får utført jobben sin.

Les også om våre hvileskjul, kombiskjul og ledeskjul