no
en
PLANY Lysstyringstelt

PLANY Lysstyringstelt

VENTILERTE SETTEFISKTELT

Settefisktelta har 100% lystett duk og vert no leverte med ventilasjon. Telta vert levert med eit reisverksystem som er fleksibelt ved vind og dermed gir stor styrke. Kan nyttast som lysstyring til alle typar oppdrettskar.

Plany leverer også gangbaner, inngangar og anna tilpassa utstyr. Du kan også få nye dukar til eksisterande reisverk, og vi utfører reparasjonar og montering etter ynskje.

KONTAKTPERSON
Oddmund Grøttan
oddmund@plany.no
Tlf.: +47 458 47 050