no
en

SKIP OG INDUSTRI

Plany AS leverer eit breitt utval av skreddarsydde gardiner, cargodekk og rulleportar. Produkta er motstandsdyktige mot ising og kan leverast med med manuell eller motorisert åpning. Alle produkta er solide, lette og enkle å handtere for mannskapet. Med våre tekstilbaserte løysingar unngår du også problem relatert til støy, korrosjon og permanent deformasjon av komponentar.
Sideportar | MOB-portar
Sideportar | MOB-portar
Presenningsportar for tildekking av MOB-hangarar / MOB-garasjar i skip.
LES MEIR
PLANY Rulleport
PLANY Rulleport
Den nye generasjonen av solide og kostnadseffektive portløysingar.
LES MEIR
Vinterisering
Vinterisering
Godkjend tildekking av cargodekk og MOB-hangar / MOB-garasje for farty som opererer i nordområda.
LES MEIR
Produkt til verftsindustrien
Produkt til verftsindustrien
Vi leverer både nyutvikla og velprøvde løysingar til verftsindustrien.
LES MEIR
Produkt til seismikkfarty
Produkt til seismikkfarty
Kraftige og slitesterke matter for vern av stålwirar og seismikkablar.
LES MEIR
Produkt til fiskefarty
Produkt til fiskefarty
Hetter, isolasjonsmatter, drivanker og andre nyttige og lønsame løysingar for fiskeflåten.
LES MEIR
PLANY Delevegg
PLANY Delevegg
PLANY Delevegg vert brukt i ulike typar industrilokale. Det er enkelt å tilpasse veggen etter rør, dører, portar, bjelkar og tekniske installasjonar.
LES MEIR
Service og reparasjon
Service og reparasjon
Kva kan vi hjelpe deg med? Kontakt oss for råd, opplæring og reparasjonar.
LES MEIR