no
en
Produkt til fiskefarty

Produkt til fiskefarty

LØNSAME LØYSINGAR FOR FISKEFLÅTEN

• Drivanker
• Frysematter til isolasjon av platefrysarar
• Hetter og overtrekkspresenningar
• Kitar

 

KONTAKT OSS
Ynskjer du eit tilbod frå Plany?
Kontakt salssjef skip og industri - eller send oss ei melding på post@plany.no