no
en
Produkt til fiskefarty

Produkt til fiskefarty

LØNSAME LØYSINGAR FOR FISKEFLÅTEN

• Drivanker
• Frysematter til isolasjon av platefrysarar
• Hetter og overtrekkspresenningar
• Kitar

Ta kontakt med oss for planlegging og måltaking.

KONTAKTPERSON
Kjell Åge Saure
kas@plany.no
Tlf.: +47 974 77 018