no
en
PLANY Rulleport

PLANY Rulleport

MED UNIKE ENERGIABSORBERANDE EIGENSKAPAR 

Dette er den nye generasjonen av solide og kostnadseffektive portløysingar. Porten er spesialutvikla for offshorefart.

• Svært storm- og bølgesterk
• Enkel å operere
• Lågt støynivå
• Robust mot ising. Vind- og bølgesikker
• Redusert behov for vedlikehald, lett å reparere i open sjø
• Kostnadseffektiv og varig løysing, samanlikna med metalldører
• For alle vêrtilhøve


 

 
TEKNISKE SPESIFIKASJONAR

• Dimensjonert for orkan styrke (65 knop)
• Teknisk stoff med strekkstyrke på min. 1500 kN / 5m
• Innsydde spiler i duken 
• Hydraulisk opning og lukking
• Hydraulisk stramming
• Gass-sylinder for energiabsorbering
• Låsemekanisme for botnprofil
• Trinnlaus opning