no
en
Sideportar | MOB-portar

Sideportar | MOB-portar

TRYGG TILDEKKING

• Horisontal montering
• Manuell drift
• Alle typar design

Presenningsportar for tildekking av MOB-hangarar/MOB-garasjar i skip. Portane vert monterte for horisontal drift og manuell styring. Vi leverer også tildekkingsprodukt for skip med klassenotasjonen DEICE-C. Vi hjelper deg med planlegging, måltaking og spesialdesign, og saman med deg kjem vi fram til solide, trygge og praktiske løysingar. 


KONTAKTPERSON
Kjell Åge Saure
kas@plany.no
Tlf.: +47 97 47 70 18