no
en
Sideportar | MOB-portar

Sideportar | MOB-portar

TRYGG TILDEKKING

• Horisontal montering
• Manuell drift
• Alle typar design

Presenningsportar for tildekking av MOB-hangarar/MOB-garasjar i skip. Portane vert monterte for horisontal drift og manuell styring. Vi leverer også tildekkingsprodukt for skip med klassenotasjonen DEICE-C. Vi hjelper deg med planlegging, måltaking og spesialdesign, og saman med deg kjem vi fram til solide, trygge og praktiske løysingar. 

 

KONTAKT OSS
Ynskjer du eit tilbod frå Plany?
Kontakt salssjef skip og industri - eller send oss ei melding på post@plany.no