no
en
Vinterisering

Vinterisering

FOR SKIP SOM OPERERER I NORDOMRÅDA

• Godkjend tildekking
• Kraftige og motstandsdyktige løysingar
• For tildekking av cargodekk og MOB-hangar / MOB-garasje

Saman med deg kjem vi fram til solide, trygge og praktiske løysingar. Ta kontakt for planlegging og måltaking.

KONTAKTPERSON
Kjell Åge Saure
kas@plany.no
Tlf.: +47 974 77 018